Toelichting financieel overzicht SHHO 2020.

01    Diakonie `s-Gravenzande collectes                    4418,78

         en giften.

02    Bijdrage “De Tien”(beeindigd)                           -                 -

03    Bijdrage andere organisaties Prot.                 -      820,00

        gemeentes Nldwijk en Poeldijk en

        Recycling`s-Gravenzande.

04    Giften Particulieren                                               -    2816,00

05    Ontv.rente                                                                -           0,54

06    Saldo`s Kas/bank/bank per 01-01-20              -     9611,55

07    Uitgaven t.l.v. Hongarije                                      -                 -

08    Uitgaven t.l.v. Oekraïne                                       -                 -

09    Retour betalingen                                                  -                 -

10    Visa, verz, reiskosten                                            -                 -

11    Verz verv e.d.                                                          -                 -

12    Benzine kosten                                                       -                 -

13    Algemene onkosten                                              -                 -

14    Organisatie kosten                                                -        185,84 

15    Kosten opslag, loods e.d.                                     -                 -

16    Saldo`s per 31-12-20                                             -    17055,22.

 

 

Uitgaven gedaan via Kas en Bank. In 2020 hebben wij door

de Corona Pandomie en Lock-downs in Hongarije en Oekraïne

ons werk gebied niet kunnen bezoeken. Voor diverse doelen

hebben in eind 2019 financiële middelen verstrekt. Het kleding

vervoer en de verspreiding daarvan hebben wij op alternatieve

wijze geregeld. Wij hopen en bidden dat wij in 2021 weer kunnen reizen om onze noodlijdende broeders en zusters te bezoeken.

                 ===============================