Financieel overzicht SHHO 2020

Nr    Benaming                               Inkomsten      Uitgaven

01    Diakonie                                     3992,92       -

02    “De Tien”                                -               --        -

03    Andere organisaties            -       820,00      -

04    Particulieren                          -     2816,00       -

05    Rente 2020                            -            0,54       -

06    Saldo`s 01-01-20                  -     9611,55       -

07    Uitgave t.l.v. Hongarije                                              -

08    Uitgave t.l.v.  Oekraïne                                                -

09    Ret. Betalingen                                                               -

10    Visa, verz en reiskstn                                                   -

11    Verz. Verv, e.d.                                                               -

12    Benzine kstn                                                                    -

13    aLgemenekstn t.l.v.H/O/R                                          -

14    Organisatie kstn                                                     185,84

15    kstn opslag, loods e.d.                                                 16    Saldo`s 31-12-20                                              17055,22

                                          Totaal     17241,06         17241,06

                                          =========

Saldo`s per 01-01-20  Kas                82,76

                                          Bank 1  -    9426,49

                                          Bank 2    -     102,30

                                                           =========

                                            Totaal   € 9611.55

                                                           =========

 

Saldo`s per 31-12-20   Kas              175,26

                                           Bank 1    - 16870,50

                                            Bank 2    -          9,46

                                                        ==========

                                           Totaal    € 17055,22

                                                              =========

Rek. no. Bank 1   NL19ABNA 0872 2294 24  

Rek. no.  Bank 2  NL81ABNA 0810 4637 84

 

                   ===================