Verslag van de activiteiten in 2018.

In Nederland hebben wij wekelijks kleding en goederen ingezameld, opgehaald, gesorteerd en verpakt. Deze zijn met vrachtwagen en eigen vervoer naar de bestemmingsgebieden gebracht. Dit waren o.a kleding, schoeisel, incontinentie middelen, leermiddelen, gereedschap en medicijnen. De situatie is voor de doelgroep verslechterd door de slechte pensioenen, salarissen,  hoge werkloos-heid,  oorlog in het oosten en onrust onder de bevolking. Dit leidt er toe dat steeds meer mensen afhankelijk zijn/worden van kerken, gaarkeukens en hulp organisaties. De hulp verlening door onze Stichting, die verloopt via de plaatselijke kerken en gaarkeukens is daarbij een grootte en noodzakelijke hulp voor de ontvangers om te overleven. Denk daarbij vooral aan bejaarden, uitkeringsgerechtigde, alleenstaande ouders en zieken. Van 2 t/m 16 november hebben wij het werkgebied weer bezocht.

 In Oekra•ne is hulp en ondersteuning gegeven aan 18 gezinnen in vorm van kleding, schoeisel, medicijnen, dekens, voedsel, stookmateriaal en geld. Het dagbejaardenhuis een bijdrage gehad om activiteiten te organiseren, de gaarkeuken een bijdrage voor het voedsel. De kerk heeft een bijdrage ontvangen om zomer bijbel kampen voor de jeugd te organiseren zodat tijdens de schoolvakantie de jeugd wordt opgevangen en niet doelloos op straat rondhangt. In Tivadar en Chop zijn de gaarkeukens en de keuken van het internaat ondersteund. In Csongor is de AA kliniek ondersteund, alcohol en drugs zijn een groot probleem in Oekra•ne. In Kiss dobrony, Feketepatak, Verboc, Forgolany en Tizsaujlak zijn kerken ondersteund.

In Hongarije zijn 15 gezinnen ondersteund. 4 tehuizen/gezinnen hebben hulp ontvangen o.a de kerken in Tizsabecs en Dunaharazti. Het kinderhuis In Cegled heeft een bijdrage ontvangen. De kerken en de kerkelijke sociale hulpkring in Halab en Nagyceres, ook het zomer jeugdwerk in deze gemeentes is onder-steund.