Incidentele Hulp:

Activiteiten en projecten in voormalig Oost-Europa:

Na de val van het IJzeren Gordijn is er veel veranderd in het betreffende gebied. Een groot voordeel is dat het verstrekken van hulp eenvoudiger is geworden omdat het openlijk kan gebeuren, anderzijds is met het instorten van het communistische rijk de armoede in met name Oekraïne schrijnend. Dit in tegenstelling met Hongarije waar men er in geslaagd is om een gestadige groei te realiseren waardoor de levensomstandigheden ook beter worden. Ons werkgebied is de streek in het uiterste Zuid-Westen van Oekraine. Ten zuiden van de natuurlijke barrière: het Karpaten-gebergte. Economische centra zoals Kiev en Lviv liggen ver ten noorden van dit gebied.
Oekraïne is een groot land wat zich sinds de onafhankelijkheid (1991) met moeite ontwikkelt. Daardoor is er een verslechterende gezondheidszorg, slechte voeding en dalende levensstandaard. De kindersterfte neemt toe. Door de economische malaise nemen alcoholisme, zelfmoord, corruptie en criminaliteit toe, 70% van de bevolking is werkloos.

Het zwaartepunt van onze activiteiten is daarom de afgelopen jaren verlegd van Hongarije naar Oekraïne. Ons werkgebied is een gebied ten zuiden van de Karpaten. Door de natuurlijke barrière van de Karpaten is dit in feite een apart gedeelte van Oekraïne. In het verleden heeft het ook tot Hongarije behoord. We werken in dit gebied op dezelfde manier als in Hongarije: via direct contact met lokale kerkelijke organisaties en personen worden kleinschalige projecten gesteund met materiaal en/of geld.

Projecten en acties:

Storm schade kerktoren Eszeny Oekraïne.

 

 

 

In februari 2013 is tijdens een storm de torenspits van de Kerk in Eszeny naar beneden gevallen(zie foto links). Ons werd gevraagd om financielehulp bij de reparatie. Wij hebben hier kunnen helpen zodat de torenspits in Mei 2013 in volle luister was hersteld(zie foto rechts).

 

Roman Gyorgy

In 2006 hebben wij Gyorgy voor het eerst ontmoet, hij heeft chronische hepatitis. Zijn alleen staande moeder verdient € 30,00 per maand daar moet zij met 2 kinderen van rond komen, een onmogelijke opgave.
De kosten voor medicijnen, controles e.d. zijn € 200,00 per maand dit kan zij niet betalen, dus de toekomst voor Gyorgy zag er slecht uit. Ons is toen gevraagd of wij konden helpen. Door giften en een gesponsorde fiets tocht lukt het ons om de jaarlijkse kosten te betalen. Inmiddels is hij stabiel en kan met een onderhoudsdosis medicijnen een redelijke toekomst tegemoet gaan. Door zijn ziekte en verminderde weerstand heeft Gyorgy veel verzuimd van school, 2 jaar geleden hebben wij hem een goede gebruikte computer kunnen geven hiermee heeft hij de school toch met succes en een diploma kunnen verlaten. Hij doet nu een 4 jarige opleiding op I.T. gebied. Hij heeft  zelfstandig de Engelse taal   geleerd via de computer zodat wij nu met hem schriftelijk en mondeling  kunnen communiceren. Een sponsor betaald voor hem zijn internet abonnement. Wij zijn voor dit gezin op zoek naar sponsors voor kleding Gyorgy is 1.98 hoog en heeft schoenmaat 47.

 

Tehuizen


In Nagyszölös wordt sinds 2001 een dagbejaarde opvang gerund. In het verleden had de Reformatorische kerk van Nagyszölös een eigen bejaarde te- huis, dit is zoals zoveel andere gebouwen door het toenmalige communistische regiem van de kerken afgepakt in een poging van het regiem om het protestantse geloof te vervangen door het Orthodoxe geloof.
Na de omwenteling hebben veel kerkelijke gemeenten hun bezittingen terug gekregen. In Nagyszölös kon dat niet omdat het oude gebouw in gebruik is door de Staat. Als vervanging kon men in 2001 een oud gebouw krijgen wat helemaal  gerenoveerd moest worden, met een huurcontract van €1,00 per jaar voor een periode van 25 jaar.
We hebben dit gebouw met behulp van lokale bouwvakkers en financiële hulp van diverse organisaties uit Nederland zodanig kunnen renoveren dat de begane grond  geschikt gemaakt is voor dag opvang van circa 25 bejaarden. In de kelder is opslag voor humanitaire goederen en de keuken fungeert ook als gaarkeuken  vanwaar uit max. 40 gezinnen/personen 3x per week voedsel ontvangen. In de toekomst als er voldoende financiële gevonden kunnen worden zal de zolder  worden gerenoveerd.
Ook wordt het gebouw gebruikt voor kerkelijk jeugdwerk en vergaderingen van de kerkenraad.  In 2013 is commotie ontstaan omdat de Staat de voor hen overtollige gebouwen(huurcontract of niet) gaat verkopen. In samenwerking met 7 Nederlandse organisaties is het benodigde geld grotendeels bijeen gebracht zodat de Kerk van Nagyszölös het gebouw nu in eigendom kan behouden en het noodzakelijke werk gecontinueerd kan worden.

 

Gezinnen

In de loop der jaren zijn vele persoonlijke contacten opgebouwd. In slechte economische tijden zijn de zwakkeren van de samenleving al gauw de dupe. We proberen in zulke gevallen te helpen met warme kleren, en soms wat geld zodat deze mensen de winter door kunnen komen. Ook is er een toenemende behoefte aan maaltijdverzorging door de gaarkeukens.

 

 

Enkele andere voorbeelden van Incidentele hulp:

Gaarkeuken Chop, Tivadar en Nagyszolles.

Hulp bij de bouw en restauratie van pastorieën, zoals in Tizakerestur
Tizaujlak, Forgolany, Nagyszolles enz.
Hulp bij restauratie van diverse Kerken,  bejaarden en kinderhuizen.

Verder wordt hulp verleend bij personen en gezinnen die als gevolg van ziekte, werkeloosheid dreigen ten onder te gaan, namen/adressen worden geselecteerd door plaatselijke dominees en onze contact personen.
Hulp wordt verleent in de vorm van voedsel, kleding, geld of brandstof voor de kachel(waar veelal ook op wordt gekookt) voor de winter.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden waar hulp wordt verleend, de lijst zou te lang worden als we alle plaatsen zouden benoemen.

Ook voor deze activiteiten worden sponsoren gezocht.